5 راهکار طلایی برای ایمن کردن رایانه
زمان کنونی: ۳-۶-۱۳۹۸, ۰۳:۴۲ صبح
کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان
نویسنده: yalda
آخرین ارسال: aktm69
پاسخ:
بازدید: 1661

ارسال پاسخ 
5 راهکار طلایی برای ایمن کردن رایانه
۸-۵-۱۳۹۶, ۰۲:۱۱ عصر (آخرین ویرایش در این ارسال: ۸-۵-۱۳۹۶ ۰۲:۱۳ عصر، توسط aktm69.)
ارسال: #2
RE: 5 راهکار طلایی برای ایمن کردن رایانه
اجزاي آیفون تصویری

هر آیفون تصویری از چند جزء اصلی تشکیل شدهاست.

·      
صفحه کلید(پنل) ورودی

·      
کابل مخصوصارتباطات آیفون تصویري

·      
دوربین آیفون

·      
دستگاه تغذیهو کنترل مرکزی و قفل بازکن

·      
گوشی و صفحهنمایش

 

نکات مهمي که در نصب پنل آیفون تصویری باید مدنظرباشد به شرح زیر است:  مقاوم بودن در برابرنفوذ آب ـ مقاوم بودن در برابر گرد و غبار ـ مقاوم بودن در برابر نور خورشید براي حفاظت و دوام بیشتر پنل ها از قاب مخصوص استفاده مي شود.

 

محل نصب پنل آیفون تصویری

پنـل آیفـون تصویری در ورودی سـاختمان و بهشـکلي نصب مي شـود که ارتفاع  لنز
دوربین  از سطح تمام شده زمان 145 سـانتیمتر ارتفاع داشـته باشـد، این پنل با درجه حفاظت
IP
145
به نحوی باید نصب شود تا در برابر غبار ورطوبت غیر قابل نفوذ باشد. پنل آیفون تصویری باید بتواند در دجه حرارت -10 C تا -55
C
مقاوم باشد.

بعضی از پنل ها مجهز به سیستم اعلام ضد سرقت و آژیریا شاسی زنگ یا واحد مسکونی هستند.

 

نکات اجرایي نصب قوطي آیفون تصویري

 قوطـی آیفـونتصویـری را زمانـي بایـد نصـب کنیـد که دیـوار بیـرون منزل سـنگ و یا آجرنما نشـده اسـت به نحوي کـه لبـه خارجـی قـاب آیفـون بـا لبـه سـنگ یـا آجـر ممـاس شـود. در ضمـن داخـل و پشـت مهره های قوطـی پنـل را کـه محـل نصـب پیـچ بـرای بسـتن پنل اسـت با چسـب کاغـذی و هر وسـیله دیگـری حفاظت کنیـد تـا دوغـاب سـنگ کاری یا سـیمان بندکشـی آنهـا را مسـدود نکند.

 

کابل آیفون تصویري به عنوان رابط بین پنلورودي، منبع تغذیه، گوشي و صفحه نمایش و قفل باز کن است.کابل هاي آیفون تصویري از نوع فویل دار و در دو سطح مقطع 4/0 و 6/0 میلی متر مربع عرضه می شود. کابل آیفون تصویری مانند زوج سیم های 2، 3 ، 4، 5،  6، 10، 15، 20 زوج تولید و ارائه می شود. فویلمخصوص داخل کابل باعث جلوگیری از نویز و اختلال در صدا و تصویر آیفون می شود.

نکات اجرایي كابل كشي آیفون تصویري براي انتخاب نوعکابل و تعداد زوج سیم براي آیفون به معلومات زیر نیاز است:

·      
تعداد طبقات

·      
مدل و نوع آیفونتصویری

·      
روش لوله گذاری

معمـولاً بـا افزایـش طبقـات سـاختمان تعـداد زوجسـیم ها افزایـش مي یابد. بهتر اسـت مسـیر آیفون هـر واحد تـا جعبـه کششـي (اتصـال) اصلـي طبقه همکف مجـزا باشـد. اما مي تـوان از جعبه تقسـیم اصلي تـا پنل جلوي در از یـک کابل مشـترك اسـتفاده کرد.

بـرای محاسـبه تعـداد سـیم ایفون تصویریاز جعبه تقسـیم پارکینگ یـا همکف تا پنـل جلـوي در مي توان از رابطـه ۴+۴)*n)اسـتفادهکـرد. در ایـن رابطـه n تعـدادواحدها و عدد ۴ تعداد رشـته سـیم اسـت. مثـلاً در یک سـاختمان ۳ واحـدی از جعبـه تقسـیم تـا پنـل حداقـل باید۱6= (۳*۴)+۴ رشـته سـیم بـه پنل برده مي شـود .یـک کابـل 8 زوج بـراي ایـن کار کافـي اسـت )بـرای سیم کشـی پنـل تـا جعبه تقسـیم نیـازي به سیم کشـي با کابـل مجـزا نیسـت وچون مسـیر ثابت اسـت از یـک کابل مي تـوان اسـتفاده کرد.

بـراي ایجـاد مسـیر رزرو مي تـوان از یـک کابل0 ۱زوج نیز اسـتفاده کرد. دو رشـته سـیم نیز از پنل بـرای در باز کن )هم راسـتای لولای در( سـیم کشـي مي شـود. سیم کشـي قفل برقي به تعداد سـیم بیشـتري نیاز دارد.

اگـر تمایـل داشـته باشـید توسـط ریمـوت در باز کـنبتـوان در ورودی را نیـز باز کرد باید ۴ رشـته سـیم تلفن از محـل نصـب جعبـه فرمـان جـک به داخـل جعبه تقسـیم ورودی سـیم آیفون تصویری طبقات سیم کشـيکنید.
یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
ارسال پاسخ 


پیام‌های این موضوع
RE: 5 راهکار طلایی برای ایمن کردن رایانه - aktm69 - ۸-۵-۱۳۹۶ ۰۲:۱۱ عصر

پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان

POWERED BY MyBB, © 1390-1398 گروه پیروان موعود
پشتیبانی و توسعه SaneCity