متعه حرام است جهاد نکاح نه تنها حلال بلکه واجب است!!!!
زمان کنونی: ۳-۶-۱۳۹۸, ۱۲:۵۰ عصر
کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان
نویسنده: نگار 24
آخرین ارسال: نگار 24
پاسخ: 1
بازدید: 1474

ارسال پاسخ 
متعه حرام است جهاد نکاح نه تنها حلال بلکه واجب است!!!!
۷-۲۳-۱۳۹۳, ۰۵:۴۷ عصر
ارسال: #1
متعه حرام است جهاد نکاح نه تنها حلال بلکه واجب است!!!!
نوشته شده توسط محمد علی محسن زاده
چهارشنبه ، 16 مهر 1393 ، 18:59
شبهه: متعه يعنى اهانت به مقام زن و در حقيقت متعه با زنا فرقى ندارد و هر دو براى ارضاء غريزه جنسى است، و لازمه متعه اين است كه نظام خا نواده پاشيده شود و ايجاد مشكلات و مفاسد اجتماعى نمايد. جواب اجمالى:
نكاح بر دو قسم است: دائم و موقت، كه هر دو در ماهيت يكى هستند و همه آداب و شرائط نكاح دائم در نكاح موقت شرط است.
نكاح متعه با زنا فرق ماهوى دارد زيرا:
اولا: رواياتى داريم كه متعه در عهد رسول الله حلال بوده و اگر فرض شود متعه زناست لازم مى آيد كه حرام الهى مدتى حلال و جايز شمرده شود.
ثانياً: زنا مضرات فردى وا جتماعى از قبيل فساد بهداشت فردى و عمومى، عقيم شدن و اختلاط نطفه را بدنبال دارد بر خلاف متعه كه چنين نيست.
جواب تفصيلى:
براى روشن شدن جواب، ابتدا ببينيم ازدواج متعه، يعنى چه و شرائط آن چيست؟
نكاح و ازدواج پيوندى است بين زن و شوهر كه به دو صورت مى باشد، گاهى مدّت معيّن ندارد كه به آن نكاح دائم مى گويند و گاهى به صورت محدود و موقت و با مدت معين است كه به آن متعه مى گويند
نكاح موقت (متعه) داراى شرائط و ويژگى هاى زير مى باشد:
«1ـ زن و مرد بايد مانع شرعى در ازدواج ـ اعم از موانع نسبى، سببى و رضاعى و غير اينها از موانع شرعيه ـ نداشته باشند.
2ـ مهريه با رضايت طرفين بايد معين و در عقد ذكر گردد.
3ـ مدت ازواج معين مى باشد.
4ـ عقد صحيح شرعى بايد اجرا گردد.
5ـ فرزند متولد از ازدواج موقت، مشروع و ملحق به پدر است.
6ـ فرزند، از پدر و مادر ارث مى برد.
7ـ نفقه فرزند، بر عهده پدر است.
8ـ تمام عمومات درباره فرزندان، پدران و مادران، برادران و خواهران، خاله ها و دايى ها، عمو و عمه ها، و... در مورد مولود ازدواج موقت جارى است، زيرا كلام خداى تعالى كه مى فرمايد: «اولوالارحام بعضهم اولى ببعض» مطلق است، و شامل فرزندى كه از ازدواج موقت به دنيا مى آيد، نيز مى شود.
همانطور كه ملاحظه مى فرمائيد ازدواج موقت از نظر ماهيت با ازدواج دائم يكى است و تنها تفاوت آن با ازدوج دائم اين است كه هزينه زن بر عهده شوهر نيست و از او ارث نمى برد( [1]) (كه البته اگر در عقد، شرط كنند كه مرد نفقه زن را بدهد و از هم ارث ببرند اين دو حكم نيز جارى مى شود) و روشن است كه اين دو تفاوت، تأثيرى در ماهيت نكاح ندارند( [2]).
فرق متعه با زنا:
اينكه گفته شده است متعه با زنا فرقى ندارد يك ادعاى غير واقع بينانه و نادرست مى باشد. زيرا:
اولا: روايات شيعه و سنى اتفاق دارند كه متعه سنتى بوده در عهد رسول خدا (ص) و به تجويز آن حضرت كه تا مدتى عمل مى شده( [3])،و فرض شما اين است كه متعه زنا و فحشاء است حال آيا اين حليت را پيامبر اكرم (ص) از پيش خود و بدون دستور خداى متعال تشريع كرده يا اينكه با دستور خدا بوده؟ اگر بگوئيد آن حضرت از پيش خود متعه را تشريع كرده، معنايش حلال كردن زنا و مخالفت صريح آن حضرت با خداى تعالى است كه فرموده: «و نزديك زنا نشويد، كه كارى بسيار زشت و بد راهى است» و حال آنكه او (كه صلوات خدا بر او باد) معصوم بوده، و اگر بگوئيد آن حضرت، با دستور خدا آن را تشريع كرده، معنايش اين است كه خدا امر به فحشاء كرده و حال آنكه خداى تعالى براى پيش گيرى از چنين احتمالى پيامبرش را صريحاً خطاب كرده و فرموده: «و بگو خدا به هيچ وجه امر به فحشاء نمى كند» و اگر اين ترخيص توأم با تشريع حليّت بوده، ديگر زنا و فعشاء نخواهد بود بلكه سنتى است مشروع و داراى حدودى معلوم، مانند نكاح دائم( [4]).
ثانياً: در زنا مضراتى وجود دارد مانند فساد بهداشت عمومى ابتلاء به بيماريهاى مقاربتى و از بين رفتن نيروى تولد كه گاهى نسل آدمى را قطع و شخص زناكار را عقيم مى كند، ولى در متعه چنين نيست بلكه هر فائده اى كه بر نكاح دائم مترتب است از قبيل حفظ عفت و ناموس، جلوگيرى از اختلاط نطفه ها و... بر متعه هم مترتب است( [5]).
ثالثاً: در زنا آزادى مطلق براى زن، كه مساوى با بى بندو بارى مطلق است وجود دارد ولى در متعه چنين نيست زيرا همانطوريكه گفتيم در متعه آداب و شرائطى است كه بايد مراعات شود و زن، همسر مرد به حساب مى آيد و همان حقوق همسرى مانند تبعيت از شوهر بر عهده او گذاشته شده، در حاليكه در زنا اينگونه نيست و ممكن است زن حتى در همان لحظه با فرد ديگرى ارتباط نامشروع داشته باشد.( [6])
رابعاً: آينده فرزند متولد شده از زنا در هاله اى از ابهام فرو مى رود و مشخص نبودن پدر فرزند متولد شده عواقب روحى و روانى خطر ناكى را براى او به دنبال دارد; ولى در متعه جزئيات مساله از سوى شارع پيش بينى شده و احتمال انعقاد نطفه با اجراى عده اى كه زن تا مدتى بايد نگاه دارد و در اين مدت به عقد مرد ديگرى در نيايد، سبب مى شود تا مشخص شود فرزند متعلق به چه كسى است( [7]).
گفته شده، متعه اهانت به مقام زن است، آيا حفظ عفت و پاكدامنى زن و جلوگيرى از اينكه هر ساعتى با مرد عياشى همبستر شود، اهانت به مقام اوست؟
گفته شده كه زنا و متعه با هم فرقى ندارند چون هر دو براى ارضاء غريزه جنسى است، اگر ارضاء غريزه جنسى ملاك يكى بودن زنا و متعه است، بايد نكاح دائم هم زنا باشد، زيرا اتفاقاً بيشتر ازدواجهاى دائم جوانان به همين منظور انجام مى شود.
حاصل آنكه متعه امرى جايز و حلال مى باشد كه در عهد رسول الله (ص) سنت بوده و در ماهيت، با نكاح دائم فرقى ندارد، به خلاف زنا كه امرى غير قانونى و غير شرعى و حرام مى باشد و مقاسد و ضررهاى فردى و اجتماعى فراوانى را به دنبال دارد.
موضوع حرمت متعه در حالی مطرح می شود که وهابیون تکفیری خانواده های مسلمان را مجبور به فرستادن دختران وزنان جوان مناطق اشغالیشان که عموما از مسلمانان اهل سنت هستند به جهاد نکاح می کنند وحتی فتوای بر وجوب چنین امر خلاف انسانیت وشرع مقدس می دهند.
پی نوشتها:

1- سيد عبدالحسين شرف الدين، الفصول المهمه فى تأليف الامه (بيروت، دار الزهراء) ص 64ـ65.

2- سيد رضا حسينى نسب، شيعه پاسخ مى دهد، زير نظر استاد جعفر سبحانى (نشر مشعر، چاپ دوم، سال 1375) ص 96.

3- در اين زمينه مى توانيد به صحيح مسلم باب متعه، مسند احمد ج 4، سنن بيهقى ج 7، الموطأ (مالك) ج 2، تفسير رازى ج 4، مراجعه كنيد.

4- محمد حسين طباطبايى، الميزان، سيد محمد باقر موسوى همدانى (انتشارات اسلامى) ج4، ص 476 ـ 487.

5- محمد حسين طباطبايى، الميزان، سيد محمد باقر موسوى همدانى (انتشارات اسلامى) ج4، ص 476.

6- احمد آذرى قمى، سيماى زن در اسلما (انتشارات دار العلم ـ چاپ اول، سال 1372) ص 101 ـ 102.

7 محمد حسين طباطبايى، الميزان، سيد محمد باقر موسوى همدانى (انتشارات اسلامى) ج4، ص 476 ـ 478.

محسن زاده دات کام

امضای نگار 24
نـ ـآیـ ـ ِ دلـ ـ ؛ فـقـ ـط آ ـهـ ـ ..
[تصویر:  sigpic719039_42.gif]
یا أَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ .. ارْجِعی‏ إِلى‏ رَبِّكِ راضِیَةً مَرْضِیَّةً ..
یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
 سپاس شده توسط mortozpasha
ارسال پاسخ 


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان

POWERED BY MyBB, © 1390-1398 گروه پیروان موعود
پشتیبانی و توسعه SaneCity